FoxTools

FT یک فایل کتابخانه ای ویژوال فاکس پرو است که به شما کمک می کند تا اطلاعاتی مانند دریافت یا تغییر اطلاعات یک فایل ، کار با اسامی فایلها و مسیرها و... دریافت و پردازش نمائید.

 

توجه : توابع FT توسط PSS (Microsoft Product Support Service) پشتیبانی نمی شوند . بسیاری از این توابع جهت پشتیبانی از نسخه های قدیمی 2.6 و دیگر توابع بسته به نوع پلتفرم نتایج خاص خود را دارند.متاسفانه به دلیل خنده دار محدود بودن حجم متن ارسالی در این سرویس وبلاگ، مجبورم این مقاله رو به چند قسمت تقسیم کنم.

توابع جدید

 

 

بسیاری از توابع کاربردی کار با فایلها اضافه شده اند . جهت فراخوانی این توابع نیازی به اجرای دستور SET LIBRARY TO FOXTOOLS.FLL ندارید و مانند توابع داخلی میتوانید با آنها کار کنید.

 

AddBS( ) Function

AGetFileVersion( ) Function (GetFileVersion( ) in FoxTools)
DefaultExt( ) Function
DriveType( ) Function
ForceExt( ) Function
ForcePath( ) Function
JustDrive( ) Function
JustExt( ) Function
JustFName( ) Function
JustPath( ) Function
JustStem( ) Function

 

          کجا نصب می شود؟

 

زمانیکه شما ویژوال فاکس پرو را نصب میکنید FoxTools.fll در پوشه اصلی برنامه نصب میشود . جهت دستیابی به توابع FT دستور زیر را اجرا کنید :

 

Set Library to FoxTools

 

توجه   : سورس  توابع در کمک مرجع حرفه ای در قسمت API Library Construction موجود می باشد . شما می توانید با استفاده از برنامه نویسی C قابلیتهای ویژوال فاکس پرو را افزایش دهید.

 

          RegFn( ), RegFn32( ), and CallFn( )

 

توابع FT به برنامه های VFP قابلیت اجرای  هر تابع DLL ویندوزی را میدهد اگر :

 

  • انواع داده ای روبرو را بگیرد : integer, long, float, double, string/buffer این پارامترها میتوانند با مقدار یا با آدرس فرستاده شوند .
  • انواع داده ای روبرو را برگردانند : integer, long, float, double, string/buffer این مقادیر فقط بعنوان مقدار(Value) برگردانده میشوند.

 

توابع RegFn() و RegFn32() یک تابع و پارامترهایش را ثبت میکند و تابع CallFn() یک تابع ثبت شده را اجرا میکند .

تمامی توابع DLL  ویندوز در کتابی که همراه SDK (Software Development Kit) میباشد. همچنین همرا نرم افزار های Microsoft C/C++ 7.0 و Visual C++

لیست توابع FoxTools

 

AddBs()

CallFn()

CleanPath()

CloseClip()

CountClipF()

DefaultExt()

DriveType()

EmptyClip()

EnumClipFm()

ForceExt()

ForcePath()

FoxToolVer()

GetClipDat()

GetClipFmt()

GetFileVersion()

GetProStrg()

IsClipFmt()

JustDrive()

JustExt()

JustFname()

JustPath()

JustStem()

MainHwnd()

MkDir()

MessageBox()

NextWord()

OpenClip()

PutProStrg()

Reduce()

RegClipFmt()

RGBComp()

RmDir()

SetClipDat()

StrFilter()

ValidPath()

WordNum()

Words()

3

3

4

5

5

5

6

7

7

8

8

9

9

10

11

12

13

14

14

14

15

15

16

16

17

18

18

19

20

20

21

21

22

23

23

24

24

 

 

AddBS( )

          کاربرد

یک بک اسلش (BackSlash) به یک عبارت آدرس فیزیکی اضافه میکند اگر نیاز باشد.

 

نحوه استفاده

AddBS(cPath)

 

پارامترها

cPath

مسیر و یامتغیری که حاوی آدرس است.

 

نوع داده برگشتی

کاراکتر Character

 

CallFn( )

کاربرد

یک تابع ثبت شده را فراخوانی میکند و مقداری را که تابع برمیگرداند را برمیگرداند .

 

نحوه استفاده

CallFN(nFunctionHandleArg1[, Arg2[, ...]])

 

پارامترها

nFunctionHandle

هندل یا دستگیره ای است که از یکی از توابع RegFn() یا RegFn32() بدست می آید.

Arg1, Arg2, ....

پارامترهایی مورد نیاز تابع می باشند . توجه کنید که حتما بایستی تمامی پارامترهایی را که در زمان ثبت تابع تعریف کرده اید را بفرستید در غیر اینصورت با پیقام خطایی مواجه میشوید.

همه پارامترها بایستی مطابق نوع تعریف شده باشند :

 

  • F,D : بایستی از نوع اعشاری باشد
  • I,L  : بایستی از نوع اعداد صحیح باشد
  •    C : بایستی از نوع رشته و با مقدار فرستاده شود یا مقدار 0 (صفر) . اگر صفر فرستاده شود یک اشاره گر NULL فرستاده خواهد شد.

 

 

نوع داده برگشتی

نوع برگشتی همان نوع داده تعریفی در یکی از توابع RegFn()   یا  RegFn32()  خواهد بود .

 

 

 

CleanPath( )

کاربرد

نام فایلی صحیح را بازمیگرداند . در صورت صحیح نبودن تمامی موارد را حذف کرده و نام صحیح را برمیگرداند.مانند دو بک اسلش یا حذف فاصله ها و کاراکترهای غیر مجاز

 

نحوه استفاده

CleanPath(cFilename)

 

پارامترها

cFilename

نام فایلی که باید اصلاح شود

 

 

نوع داده برگشتی

کاراکتر Character

 

 

CloseClip( )

کاربرد

کلیپبورد (Clipboard) را که قبلا توسط دستور OpenClip() باز شده است را میبندد.

 

نحوه استفاده

CloseClip( )

نوع داده برگشتی

مقدار منطقی Logical

 

          ملاحضات

در صورت موفقیت در انجام دستور تابع مقدار .T. و در غیر اینصورت مقدار .F. را برمیگرداند.تقریبا برای کار با همه توابع کار با کلیپبورد بایستی  قبلا کلیپبورد باز شده باشد. همچنین متغییر _ClipText همیشه حاوی محتوای رشته ای ذخیره شده در حافظه است.

 

 

CountClipF( )

کاربرد

تعداد فرمت های مختلفی که در آن لحظه در حافظه موجود میباشند را برمیگرداند.

 

نحوه استفاده

CountClipF( )

نوع داده برگشتی

عددی Numeric

 

          ملاحضات

تقریبا برای کار با همه توابع کار با کلیپبورد بایستی  قبلا کلیپبورد باز شده باشد. همچنین متغییر _ClipText همیشه حاوی محتوای رشته ای ذخیره شده در حافظه است.

  


منبع : بخش مقالات وب سایت برنامه های بی نیاز
تاریخ نگارش مقاله : 1389/02/10