علی محمد‌ حسین‌ زاده چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 06:42 بعد از ظهر نظرات ()


FoxTools


فاکس‌تولز (FoxTools) یک فایل کتابخانه‌ای ویژوال فاکس پرو است که به شما کمک می‌کند تا اطلاعاتی مانند دریافت یا تغییر اطلاعات یک فایل، کار با اسامی فایل‌ها و مسیرها و... دریافت و پردازش نمائید.

 

توجه : توابع FT توسط PSS (Microsoft Product Support Service) پشتیبانی نمی‌شوند. بسیاری از این توابع جهت پشتیبانی از نسخه های قدیمی 2.6 و دیگر توابع بسته به نوع پلتفرم نتایج خاص خود را دارند.متاسفانه به دلیل خنده دار محدود بودن حجم متن ارسالی در این سرویس وبلاگ، مجبورم این مقاله رو به چند قسمت تقسیم کنم.

DefaultExt()

کاربرد

یک نام فایل با پسوند جدید را برمی‌گرداند اگر فایلی با این نام و پسوند وجود نداشته باشد. این تابع به عنوان یک تابع داخلی نیز قابل دسترس است.

  نحوه استفاده

DefaultExt(cFilename, cDefault)

پارامترها

cFilename: نام فایلی که باید پسوند آن تغییر کند ( خواه با مسیر یا پسوند و یا بدون آنها)

Cdefault: پسوند جدید فایل بدون نقطه

نوع داده برگشتی

کاراکتر Character

 


DriveType()

کاربرد

نوع درایو فرستاده شده به تابع را برمی‌گرداند. این تابع همچنین به عنوان توابع داخلی قابل دسترس است.

  نحوه استفاده

DriveType(cDrive)

پارامترها

cDrive: نام درایو مورد نظر می باشد. علامت کولون یا دو نقطه اختیاری میباشد.

  نوع داده برگشتی

عددی Numeric

ملاحضات

در جدول زیر مقادیر برگشتی تابع و مفهوم آنها آورده شده است :

عدد برگشتی

نوع درایو

0

شناخته نشده

2

دیسکت فلاپی

3

هارد دیسک

4

Removable drive or network drive

5

سی دی رام

6

RAM disk

 


EmptyClip()

کاربرد

کل محتوای حافظه (Clipboard) را خالی و تمام هندل های آن را ازاد میکند و مالکیت حافظه را به پنجره ای که در آن باز است میدهد.

  نحوه استفاده

EmptyClip()

نوع داده برگشتی

منطقی Logical

          ملاحضات

تقریبا برای کار با همه توابع کار با کلیپبورد بایستی  قبلا کلیپبورد باز شده باشد. همچنین متغییر _ClipText همیشه حاوی محتوای رشته ای ذخیره شده در حافظه است.

 


EnumClipFm()

          کاربرد

تعداد فرمتهایی را که در لیست فرمتهای حاضر پیدا میکند را میشمارد.

 

نحوه استفاده

EnumClipFm(nFormat)

پارامترها

nFormat: یک نوع حافظه

جهت تشخیص تمامی فرمت های حافظه این پارامتر را صفر 0 قرار دهید تابع اولین فرمت را برمیگرداند . میتوانید در یک چرخه نتیجه قبلی تابع را به آن ارسال کنید تا تمام فرمتها را بدست بیاورید.

 

نوع داده برگشتی

عددی Numeric

  ملاحضات

در هر بار اجرای تابع یک فرمت شناخته شده در دسترس را برمیگرداند.

تقریبا برای کار با همه توابع کار با کلیپبورد بایستی  قبلا کلیپبورد باز شده باشد. همچنین متغییر _ClipText همیشه حاوی محتوای رشته ای ذخیره شده در حافظه است.

 


ForceExt()

کاربرد

یک پسوند جدید به نام فایل فرستاده شده اضافه میکند. این تابع به عنوان یک تابع داخلی نیز قابل دسترس است.

  نحوه استفاده

ForceExt(cFilename, cExtension)

پارامترها

cFilename: نام  فایلی است که باید پسوند جدید دریافت کند. ( خواه با مسیر یا پسوند و یا بدون آنها)

cExtension: پسوند جدید فایل (بدون نقطه)

نوع داده برگشتی

کاراکتر Character

 


ForcePath()

کاربرد

نام یک فایل را همراه با مسیر جدید فرستاده شده به تابع برمیگرداند.این تابع بعنوان یک تابع داخلی نیز در دسترس است.

  نحوه استفاده

ForcePath(cFilename, cPath)

پارامترها

cFilename: نام فایلی که باید مسیر آن تغییر کند ( خواه با مسیر یا پسوند و یا بدون آنها)

cPath: مسیر جدید

نوع داده برگشتی

کاراکتر Character

  


FoxToolVer()

کاربرد

شماره ویرایش فایل FoxTools را برمیگرداند.

  نحوه استفاده

FoxToolVer()

نوع داده برگشتی

کاراکتر Character

  


GetClipDat()

کاربرد

 یک هندل از نوع داده مشخص شده در حافظه به برنامه ای که این تابع را فراخوانده است برمیگرداند.

 

نحوه استفاده

GetClipDat(nFormat)

پارامترها

nFormat: حاوی شناسه ای برای فرمتهای حافظه است.

nFormat     

Description (define type)

1

cf_Text

2

cf_Bitmap

3

cf_MetaFilePict

4

cf_SYLK

5

cf_DIF

6

cf_TIFF

7

cf_OEMText

8

cf_DIB

9

cf_Palette

 

نوع داده برگشتی

منطقی Logical

ملاحضات

حافظه هندل ها را کنترل میکند نه برنامه ها را . برنامه باید داده ها را از حافظه کپی کنند.

تقریبا برای کار با همه توابع کار با کلیپ‌بورد بایستی قبلا کلیپ‌بورد باز شده باشد. همچنین متغیر _ClipText همیشه حاوی محتوای رشته ای ذخیره شده در حافظه است.

 


GetClipFmt()

کاربرد

نام یک فرمت ثبت شده در حافظه را برمیگرداند.

  نحوه استفاده

GetClipFmt(nFormat)

پارامترها

nFormat: فرمت ثبت شده. این پارامتر نباید حاوی یک فرمت از پیش تعریف شده باشد.

  نوع داده برگشتی

عددی Numeric

  ملاحضات

تقریبا برای کار با همه توابع کار با کلیپ‌بورد بایستی  قبلا کلیپ‌بورد باز شده باشد. همچنین متغیر _ClipText همیشه حاوی محتوای رشته ای ذخیره شده در حافظه است.

  


منبع : بخش مقالات وب سایت برنامه های بی نیاز
تاریخ نگارش مقاله : 1389/02/10