علی محمد‌ حسین‌ زاده چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 06:50 بعد از ظهر نظرات ()


FoxTools


فاکس‌تولز (FoxTools) یک فایل کتابخانه‌ای ویژوال فاکس پرو است که به شما کمک می‌کند تا اطلاعاتی مانند دریافت یا تغییر اطلاعات یک فایل، کار با اسامی فایل‌ها و مسیرها و... دریافت و پردازش نمائید.

 

توجه : توابع FT توسط PSS (Microsoft Product Support Service) پشتیبانی نمی‌شوند. بسیاری از این توابع جهت پشتیبانی از نسخه های قدیمی 2.6 و دیگر توابع بسته به نوع پلتفرم نتایج خاص خود را دارند.متاسفانه به دلیل خنده دار محدود بودن حجم متن ارسالی در این سرویس وبلاگ، مجبورم این مقاله رو به چند قسمت تقسیم کنم.

GetFileVersion()

کاربرد

اطلاعات یک فایل را برمیگرداند. این تابع با نام AGETFILEVERSION() در ویژوال فاکس پرو وجود دارد.

  نحوه استفاده

GetFileVersion(cFileName, @ArrayName)

پارامترها

cFileName: نام فایلی که بایستی اطلاعات آن برگردانده شود.

ArrayName: نام آرایه‌ای است که اطلاعات فایل در آن قرار میگیرد. آرایه باید قبل از فراخوانی این تابع ساخته شده باشد و حداقل یک ستون و 12 سطر داشته باشد.

نوع داده برگشتی

عددی Numeric

  ملاحضات

این تابع جهت بازیابی اطلاعات فایلهای .exe و .dll ساخته شده است. در صورت موفقیت تابع عدد صفر و در غیر از اینصورت منفی یک -1 برگشت داده خواهد شد.

جدول زیر محتویات 12 سطر برگشتی تابع را نشان میدهد :

 

               شماره

اطلاعات فایل

1

Comments

2

Company Name

3

File Description

4

File Version

5

Internal Name

6

Legal Copyright

7

Legal Trademarks

8

Original File Name

9

Private Build

10

Product Name

11

Product Version

12

Special Build

 


GetProStrg()

کاربرد

یک رشته را که در ورودی قسمتی تعیین شده در ارزش دهی آغازی فایل Win.ini مشخص شده است را برمی‌گرداند.

نحوه استفاده

GetProStrg (lpszSection, lpszEntry, lpszDefault,@lpszReturnBuffer, cbReturnBuffer)

پارامترها

lpszSection: اشاره‌گری به یک رشته (خاتمه یافته با null) که بخش حاوی ورودی را مشخص می‌کند.

LpszEntry: اشاره‌گری به رشته‌ای (خاتمه یافته با null) که بایستی از بخش ورودی خوانده شود. اگر این پارامتر NULL فرستاده شود تمامی محتوای بخش ورودی در جایی از حافظه که توسط lpszReturnBuffer مشخص میشود کپی می‌شوند.

LpszDefault: اشاره گری به عنوان مقدار پیش فرض می‌باشد تا در صورتیکه به هر دلیلی بخش ورودی داده شده یافت نشد از این مقدار بتوان استفاده کرد. توجه کنید که این رشته به هیچ وجه نباید NULL باشد حتی اگر به یک رشته تهی اشاره کند.

lpszReturnBuffer: اشاره‌گری به یک متغیر که باید متن برگشتی را دریافت کند.

cbReturnBuffer: اندازه حافظه اشاره شده توسط  lpszReturnBuffer به بایت است.

نوع داده برگشتی

عددی Numeric

ملاحضات

مورد استفاده یک برنامه از این تابع می‌تواند برگرداندن یک رشته از یک فایل مشخص شده باشد.

اگر پارامتر lpszEntry  NULL فرستاده شود تمامی محتوای بخش ورودی در جایی از حافظه که توسط lpszReturnBuffer مشخص میشود کپی می‌شوند. هر رشته با یک NULL پایان می‌پذیرد در صورتیکه رشته پایانی با دو NULL تمام میشود. اگر حافظه مقصد به اندازه کافی بزرگ نباشد رشته آخر شکسته شده و با دو NULL تمام میشود.

اگر رشته فرستاده شده در lpszEntry داخل کوتیشن یا دابل کوتیشن باشد این موارد نادیده گرفته میشوند.

تابع GetProStrg() حساس به متن نیست و موارد فرستاده و دریافت شده توسط پارامترهای lpszSection و lpszEntry میتوانند حاوی حروف بزرگ و کوچک باشند.

مقدار برگشتی توسط تابع تعداد بایتهای برگشت داده و کپی شده در حافظه است.

 


IsClipFmt()

کاربرد

نشان دهنده اینکه نوع داده موجود در حافظه همان نوع فرستاده شده به تابع است یا خیر.

نحوه استفاده

IsClipFmt(nFormat)

پارامترها

nFormat: حاوی مقدار عددی نشان دهنده نوع داده .

جدول زیر نوع داده های از پیش تعریف شده ویندوز می باشد:

شماره

                                 نوع تعریف شده      

1

cf_Text

2

cf_Bitmap

3

cf_MetaFilePict

4

cf_SYLK

5

cf_DIF

6

cf_TIFF

7

cf_OEMText

8

cf_DIB

9

cf_Palette

 

نوع داده برگشتی

منطقی Logical

  ملاحضات

در صورتیکه نوع داده فرستاده شده به تابع در حافظه موجود باشد تابع مقدار .T. و در غیر از اینصورت .F. فرستاده می‌شود.

  


JustDrive()

کاربرد

فقط نام درایو را از یک آدرس کامل برمی‌گرداند. این تابع نیز به عنوان یک تابع داخلی در دسترس است.

نحوه استفاده

JustDrive(cPath)

پارامترها

cPath: حاوی آدرس کاملی است که شما می خواهید نام درایو را برگرداند.

نوع داده برگشتی

کاراکتر Character

 


JustExt()

کاربرد

این تابع فقط پسوند سه حرفی یک آدرس کامل فیل را بر میگرداند. این تابع نیز به عنوان یک تابع داخلی در دسترس است.

نحوه استفاده

JustExt(cPath)

پارامترها

cPath: حاوی نام فایل یا آدرس کامل فایل

نوع داده برگشتی

کاراکتر character

 


JustFName()

کاربرد

فقط نام یک فایل را از آدرس داده شده برمیگرداند. این تابع نیز به عنوان یک تابع داخلی در دسترس است.

  نحوه استفاده

JustFName(cFilename)

پارامترها

cFilename: حاوی نام فایل یا ادرس کامل فایل

نوع داده برگشتی

کاراکتر Character

 


JustPath()

کاربرد

فقط آدرس را از آدرس کامل داده شده برمیگرداند. این تابع نیز به عنوان یک تابع داخلی در دسترس است.

نحوه استفاده

JustPath(cFilename)

پارامترها

cFilename: آدرس کامل فایل

نوع داده برگشتی

کاراکتر Character

 


JustStem()

کاربرد

این تابع فقط 8 کاراکتر نام فایل را از یک آدرس کامل فایل برمی‌گرداند. این تابع نیز به عنوان یک تابع داخلی در دسترس است.

نحوه استفاده

JustStem(cFilename)

پارامترها

cFilename: آدرس کامل فایل

نوع داده برگشتی

کاراکتر Character