FoxTools

FT یک فایل کتابخانه ای ویژوال فاکس پرو است که به شما کمک می کند تا اطلاعاتی مانند دریافت یا تغییر اطلاعات یک فایل ، کار با اسامی فایلها و مسیرها و... دریافت و پردازش نمائید.

 

توجه : توابع FT توسط PSS (Microsoft Product Support Service) پشتیبانی نمی شوند . بسیاری از این توابع جهت پشتیبانی از نسخه های قدیمی 2.6 و دیگر توابع بسته به نوع پلتفرم نتایج خاص خود را دارند.متاسفانه به دلیل خنده دار محدود بودن حجم متن ارسالی در این سرویس وبلاگ، مجبورم این مقاله رو به چند قسمت تقسیم کنم.

GetFileVersion( )

کاربرد

اطلاعات یک فایل را برمیگرداند. این تابع با نام AGETFILEVERSION() در ویپوال فاکس پرو وجود دارد.

 

نحوه استفاده

GetFileVersion(cFileName, @ArrayName)

پارامترها

cFileName

نام فایلی که بایستی اطلاعات ان برگردانده شود.

ArrayName

نام ارایه ای است که اطلاعات فایل در ان قرار میگیرد. آرایه باید قبل از فراخوانی این تابع ساخته شده باشد و حداقل یک ستون و 12 سطر داشته باشد.

 

نوع داده برگشتی

عددی Numeric

 

ملاحضات

این تابع جهت بازیابی اطلاعات فایلهای .exe و .dll ساخته9 شده است.

در صورت موفقیت تابع عدد صفر و در غیر از اینصورت منفی یک -1 برگشت داده خواهد شد.

جدول زیر محتویات 12 سطر برگشتی تابع را نشان میدهد :

 

               شماره

اطلاعات فایل

1

Comments

2

Company Name

3

File Description

4

File Version

5

Internal Name

6

Legal Copyright

7

Legal Trademarks

8

Original File Name

9

Private Build

10

Product Name

11

Product Version

12

Special Build

 

GetProStrg( )

کاربرد

یک رشته را که در ورودی قسمتی تعیین شده در ارزش دهی آغازی فایل Win.ini مشخص شده است را برمیگرداند.

 

نحوه استفاده

GetProStrg (lpszSection, lpszEntry, lpszDefault,@lpszReturnBuffercbReturnBuffer)

پارامترها

lpszSection

اشاره گری به یک رشته (خاتمه یافته با null ) که بخش حاوی ورودی را مشخص میکند.

LpszEntry

اشاره گری به رشته ای (خاتمه یافته با null ) که بایستی از بخش ورودی خوانده شود.اگر این پارامتر NULL فرستاده شود تمامی محتوای بخش ورودی در جایی از حافظه که توسط lpszReturnBuffer مشخص میشود کپی میشوند.

LpszDefault

اشاره گری به عنوان مقدار پیش فرض میباشد تا در صورتیکه به هر دلیلی بخش ورودی داده شده یافت نشد از این مقدار بتوان استفاده کرد.توجه کنید که این رشته به هیچ وجه نباید NULL باشد حتی اگر به یک رشته تهی اشاره کند.

lpszReturnBuffer

اشاره گری به یک متغییر که باید متن برگشتی را دریافت کند.

cbReturnBuffer

اندازه حافظه اشاره شده توسط  lpszReturnBuffer به بایت است.

نوع داده برگشتی

عددی Numeric

 

ملاحضات

مورد استفاده یک برنامه از این تابع میتواند برگرداندن یک رشته از یک فایل مشخص شده باشد.

اگر پارامتر lpszEntry  NULL فرستاده شود تمامی محتوای بخش ورودی در جایی از حافظه که توسط lpszReturnBuffer مشخص میشود کپی میشوند.هر رشته با یکNULL پایان میپذیرد در صورتیکه رشته پایانی با دو NULL تمام میشود.اگر حافظه مقصد به اندازه کافی بزرگ نباشد رشته آخر شکسته شده و با دو NULL تمام میشود.

اگر رشته فرستاده شده در lpszEntry داخل کتیشن یا دبل کتیشن باشد این موارد نادیده گرفته میشوند.

تابع GetProStrg( ) حساس به متن نیست و موارد فرستاده و دریافت شده توسط پارامترهای lpszSection و lpszEntry میتوانند حاوی حروف بزرگ و کوچک باشند.

مقدار برگشتی توسط تابع تعداد بایتهای برگشت داده و کپی شده در حافظه است.

 

IsClipFmt( )

          کاربرد

نشان دهنده اینکه نوع داده موجود در حافظه همان نوع فرستاده شده به تابع است یا خیر.

 

نحوه استفاده

IsClipFmt(nFormat)

پارامترها

nFormat

حاوی مقدار عددی نشان دهنده نوع داده .

جدول زیر نوع داده های ازپیش تعریف شده ویندوز می باشد :

شماره

                                 نوع تعریف شده      

1

cf_Text

2

cf_Bitmap

3

cf_MetaFilePict

4

cf_SYLK

5

cf_DIF

6

cf_TIFF

7

cf_OEMText

8

cf_DIB

9

cf_Palette

 

نوع داده برگشتی

منطقی Logical

 

ملاحضات

در صورتیکه نوع داده فرستاده شده به تابع در حافظه موجود باشد تابع مقدار .T. و در غیر از اینصورت .F. فرستاده میشود.

 

 

JustDrive( )

کاربرد

فقط نام درایو را از یک آدرس کامل برمیگرداند.این تابع نیز بعنوان یک تابع داخلی در دسترس است.

 

نحوه استفاده

JustDrive(cPath)

پارامترها

cPath

حاوی ادرس کاملی است که شما می خواهید نام درایو را برگرداند.

 

نوع داده برگشتی

کاراکتر Character

 

JustExt( )

          کاربرد

این تابع فقط پسوند سه حرفی یک ادرس کامل فیل را بر میگرداند . این تابع نیز بعنوان یک تابع داخلی در دسترس است.

 

نحوه استفاده

JustExt(cPath)

پارامترها

cPath

حاوی نام فایل یا ادرس کامل فایل

نوع داده برگشتی

کاراکتر character

 

JustFName( )

کاربرد

فقط نام یک فایل را از ادرس داده شده برمیگرداند . این تابع نیز بعنوان یک تابع داخلی در دسترس است.

 

نحوه استفاده

JustFName(cFilename)

 پارامترها

cFilename

حاوی نام فایل یا ادرس کامل فایل

 نوع داده برگشتی

کاراکتر Character

 

JustPath( )

          کاربرد

فقط آدرس را از آدرس کامل داده شده برمیگرداند . این تابع نیز بعنوان یک تابع داخلی در دسترس است.

 

نحوه استفاده

JustPath(cFilename)

پارامترها

cFilename

آدرس کامل فایل

نوع داده برگشتی

کاراکتر Character

 

JustStem( )

          کاربرد

این تابع فقط 8 کاراکتر نام فایل را از یک آدرس کامل فایل برمیگرداند. این تابع نیز بعنوان یک تابع داخلی در دسترس است.

 

نحوه استفاده

JustStem(cFilename)

پارامترها

cFilename

آدرس کامل فایل

نوع داده برگشتی

کاراکتر Character