FoxTools

FT یک فایل کتابخانه ای ویژوال فاکس پرو است که به شما کمک می کند تا اطلاعاتی مانند دریافت یا تغییر اطلاعات یک فایل ، کار با اسامی فایلها و مسیرها و... دریافت و پردازش نمائید.

 

توجه : توابع FT توسط PSS (Microsoft Product Support Service) پشتیبانی نمی شوند . بسیاری از این توابع جهت پشتیبانی از نسخه های قدیمی 2.6 و دیگر توابع بسته به نوع پلتفرم نتایج خاص خود را دارند.متاسفانه به دلیل خنده دار محدود بودن حجم متن ارسالی در این سرویس وبلاگ، مجبورم این مقاله رو به چند قسمت تقسیم کنم.


MainHwnd( )

          کاربرد

دستگیره یا هندل پنجره اصلی ویپوال فاکس پرو (_Screen) را برمیگرداند.

 

نحوه استفاده

MainHwnd( )

نوع داده برگشتی

عددی Numeric

 

MkDir( )

          کاربرد

یک پوشه یا دایرکتوری ایجاد میکند.

 

نحوه استفاده

MkDir(cPath)

پارامترها

cPath

آدرسی که باید ساخته شود.

نوع داده برگشتی

عددی Numeric

 

ملاحضات

توجه داشته باشید که این تابع معتبر بودن طول و فرمت آدرس را چک نمیکند . جدول زیر مقادیر برگشتی را نشان میدهد :

0

با موفقیت ساخته شد

1

ساخته نشده

6

پوشه در حال حاضر موجود است

 

MessageBox( )

          کاربرد

یک چنجره پیغام را در وسط صفحه نمایش میدهد.

 

نحوه استفاده

MessageBox(cTextcTitlenType)

پارامترها

cText

محتویاتی که بایستی در پنجره نمایش داده شوند.

ctitle

عنوان پنجره

ntype

نوع پنجره که در جدول زیر مشهاده میکنید :

شماره

نوع

0

MB_OK

1

MB_OKCANCEL

2

MB_ABORTRETRYIGNORE

3

MB_YESNOCANCEL

4

MB_YESNO

5

MB_RETRYCANCEL

16

MB_ICONSTOP

32

MB_ICONQUESTION

48

MB_ICONEXCLAMATION

64

MB_ICONINFORMATION

 

نوع داده برگشتی

عددی Numeric

ملاحضات

عددی که تابع برمیگرداند مشخص کننده اینست که کاربر کدام دکمه را انتخاب کرده است که از جدول زیر قابل تشخیص است :

مقدار برگشتی

شناسه دکمه

1

idok

2

idcancel

3

idabort

4

idretry

5

idignore

6

idyes

7

idno

 

NextWord( )

کاربرد

کاراکترهای مابین شماره کاراکتر فرستاده شده به تابع و جدا کننده (یا تا انتهای رشته) را برمیگرداند.

 

نحوه استفاده

NextWord(cString, nPosition[, cDelimiter])

پارامترها

cString

رشته ای که باید جستجو شود

nposition

موقعیت عددی کاراکتر در رشته جستجو

cdelimiter

جدا کننده . اگر این پارامتر فرستاده نشود جداکننده های پیشفرض یعنی فاصله ،Tab و انتهای رشته (ASCII 13) درنظر گرفته میشوند.

 

نوع داده برگشتی

کاراکتر Character

 

OpenClip( )

کاربرد

کلیپبورد (حافظه) را جهت کار بر روی آن توسط دیگر دستورات حافظه باز میکند.

 

نحوه استفاده

OpenClip(nHandle)

پارامترها

nHandle

هندل یا دستگیره پنجره ای را که میتواند با حافظه کار کند را مشخص میکند.صفر نیز قابل قبول است . همچنین برای بدست آوردن دستگیره پنجره اصلی میتوانید از تابعMainHwnd() استفاده کنید.

 

نوع داده برگشتی

منطقی Logical

ملاحضات

در صورت موفقیت تابع مقدار درست (.T.) و در غیر اینصورت نادرست (.F.) برمیگرداند. تقریبا برای کار با همه توابع کار با کلیپبورد بایستی  قبلا کلیپبورد باز شده باشد. همچنین متغییر _ClipText همیشه حاوی محتوای رشته ای ذخیره شده در حافظه است.

 

PutProStrg( )

کاربرد

یک رشته را در یک بخش مشخص از فایل راه اندازی ویندوز (Win.ini) کپی میکند.

 

نحوه استفاده

PutProsStrg(lpszSectionlpszEntrylpszString)

پارامترها

lpszSection

اشاره گری به مکانی که بایستی رشته در آن کپی شود اگر آن بخش وجود نداشته باشد ایجاد میشود توجه داشته باشید که این نام حساس به حروف است اما رشته کپی شونده میتواند حاوی حروف بزرگ و کوچک باشد.

LpszEntry

اشاره گری به رشته ورودی که باید مقدارش را با رشته فرستاده شده به تابع عوض کند اگر موجود نباشد ساخته میشود.اگر این پارامتر NULL باشد کل بخش پاک خواهد شد.

LpszString

اشاره گری به رشته ای که باید کپی شود اگر این پارامتر NULL باشد رشته ورودی مربوط پاک میشود.

 

 

نوع داده برگشتی

عددی Numeric

ملاحضات

در صورت موفقیت مقدار برگشتی غیر صفر خواهد بود در غیر اینصورت صفر.

 

Reduce( )

کاربرد

 یک سری کاراکتر را در یک رشته با فاصله جایگزین میکند.

 

نحوه استفاده

Reduce(cSearch, cReplace)

پارامترها

cSearch

رشته اصلی که باید جستجو و تغییر داده شود.

cReplace

کاراکترهایی که باید جستجو و با فاصله جایگزین شوند.اگر بیش از یک کاراکتر باشد تک تک تا انتها کم میشوند.

 

نوع داده برگشتی

 

ملاحضات

کاراکترهای مشخص شده در cReplace را با فاصله جایگزین و سپس فاصله ها ی زیاد را حذف میکند.از این تابع بیشتر جهت حذف فاصله های اضافی یا Tab ها استفاده میشود.

 

RegClipFmt( )

کاربرد

یک فرمت جدید حافظه (کلیپبورد) را ثبت میکند.

 

نحوه استفاده

RegClipFmt(cFormat)

پارامترها

cFormat

یک رشته بعنوان نام نوع جدید.

 

نوع داده برگشتی

عددی Numeric

ملاحضات

نوع ثبت شده جدید میتواند همانند دیگر فرمت ها در توابع استفاده شود.مقدار برگشتی شناسه نوع جدید ثبت شده میباشد.اگر نام فرمت قبلا ثبت شده باشد شناسه آن یک واحد افزایش و با همان نام ثبت میشود . در صورت عدم موفقیت هم صفر برگردانده میشود. تقریبا برای کار با همه توابع کار با کلیپبورد بایستی  قبلا کلیپبورد باز شده باشد. همچنین متغییر _ClipText همیشه حاوی محتوای رشته ای ذخیره شده در حافظه است.


منبع : بخش مقالات وب سایت برنامه های بی نیاز
تاریخ نگارش مقاله : 1389/02/10